Vandringsleder

Kostas vandringsleder

Hiking-With-Friends
DeepForest
walking-in-forest
EarlyDawn
Fun-on-the-hike
Walk-the-Path
cowberry
Moose-with-calf
Djupgöl & Kosta fritidsområde
Visjön
Stockmyr och Brännan

Destination Kosta

Stora Vägen 96, 365 43 KOSTA


E-Post. info@destinationkosta.se


Tel.  0761-400866

DESTINATION KOSTA

Kontakta oss gärna om du har frågor, förslag eller något du vill dela med oss. Vi strävar alltid efter att bli bättre och ge en helgjuten upplevelse!

Upplev de småländska
skogarna och sjöarna


Stocksmyr Brännan naturreservat 16 km

Välkommen till naturreservatet som är länets största reservat och med dess myrar ett av de finaste. Här finner du en känsla av riktig vildmark med myrar, skogar, sjöar och vattendrag. Ett mycket rikt fågel och växtliv. I norra delen av reservatet brann det för ca 100 år sedan vilket har gjort så att ovanligt mycket björk och asp har växt upp. Längs leden finner du vindskydd och grillplats.

Parkeringsmöjligheter:

• Norra delen vid Nässjön

• Södra delen vid Brända slingan även bra bussparkering

• I mitten delen av reservaten Källekulla

 

Nässjöslingan i Stockmyrs- Brännans natturreservat 2 km

Här går du längs med Nässjön där det finns bra parkeringsmöjlighet samt grillplats och vindskydd i vacker vy precis vid sjön.


Brända slingan i Stocksmyrs- Brännans natturreservat 1 km

Här får du uppleva svedjebränd skog i unik miljö. Kuperad terräng. Parkeringsmöjlighet och bussparkering.

 

Visjön Naturreservat 8 km

Här hittar du urskog, sumpskog och öppna myrar. En typisk närigsfattig smålandsjö omgiven av blandbarrskog.

Väster om sjön höjer sig Visjöåsen med ca 10 m över vattenytan. Detta är en rullstensås som bildades för ca 12 000 år sedan.

Längs med leden finns det rastplatser samt grillplats och vindskydd. Parkeringsmöjlighet och torrdass.

 

Kostas friluftsområde 2,8 km 5 km 8 km

• 2,8 km – elljusspår med bred lättillgänglig väg. Här finns rastplats och grillplats.

• 5 km – här går du en bit på elljusspåret samt på stig. Du passerar sjön Djupgöl. Här finns rastplats och grillplats.

• 8 km-  här går första biten på elljusspåret och sedan på skogsstig. Du går längs med Stampasjön och där finns även en fin rastplats vid kanotbasen.

Parkeringsmöjlighet

Vid starten vid elljusspåret, där finns även utegym.

Vandringsled

Stockmyr-Brännan

Vandringsled

Visjön

Vandringsled

Stampasjön