Våra Djur

Djuren i Safariparken

ÄLGEN, SKOGENS KONUNG

Möt älgen, skogens konung. Älgar förekommer i norra Europa, Asien, och Nordamerika. Utöver sin storlek känns älgar igen på de stora flertaggade hornen som hanen bär. Älgar har haft ett mycket större globalt utbredningsområde men jakt och annan mänsklig aktivitet har reducerat populationen genom historien. Till skillnad från de flesta hjortdjuren så lever älgar till största delen ensamma. De är dagaktiva och förflyttar sig stora sträckor per dygn. Älgar är oftast sävliga och rör sig långsamt men kan vid fara förflytta sig mycket snabbt och också uppvisa aggressivitet.

VISENTEN EUROPAS BISON

Möt visenten som förr levde vilt i våra svenska skogar. Ni kommer kunna observera visenterna ströva omkring i hela safariparken. Så var observanta under er safaritur i urskogen så ni inte kör förbi dem när de står inne bland trädstammarna.

KRONHJORT

Kronviltet är i det vilda ett väldigt skyggt djur som man sällan stöter på i dagsljus, utan man observerar dem mest vid gryning och skymning. Men inne i parken så är chanserna goda att man stöter på kronvilt under dygnets alla timmar.

MUFFLONFÅR

Mufflonfåret som är Europas enda vildfår kan man observera överallt inne i parken. Arten är ett flocklevande bergsfår som härstammar från medelhavets klippöar. Till skillnad från parkens andra djur är mufflon dagsaktiva.

DOVHJORT

Dovviltet är ett mycket socialt vilt som strövar omkring inne i hela safariparken. Om det är fint väder går dovviltet gärna ut och lägger sig och solar, då är hyggen, söder sluttningar och gläntor ypperliga platser att observera detta vackra vilt. 

VILDSVIN

Vildsvinet är ett mycket skyggt och vaksamt med ett utpräglat luktsinne och kan känna lukten av en människa på nära 1 kilometers håll om vinden ligger rätt. Vildsvinet har ganska dålig syn, däremot är deras hörsel mycket god.