Biljetter

Köp dina evenemangsbiljetter här!

VACCINATIONSBEVIS INFÖRS FRÅN OCH MED 1 DECEMBER 2021


VI FÖLJER FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCH REGERINGENS RESTRIKTIONER OCH RÅD MED ANLEDNING AV COVID-19.
VI VÄRNAR OM VÅRA BESÖKARES TRYGGHET OCH FÖR ATT GENOMFÖRA SÄKRA EVENEMANG.


Regeringens senaste restriktion som träder i kraft den 1 december 2021 innebär att vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer inomhus krävs uppvisande av ett giltigt vaccinationsbevis (minst 2 doser). Uppvisandet görs tillsammans med giltig legitimation. Inga former av tester kan ersätta vaccinationsbevis och beviset måste uppvisa minst två doser.

Detta gäller alla förutom:


- personer under 18 år.
- personer 18 år och över som av medicinska skäl inte kan/får vaccinera sig.  De kan istället uppvisa ett giltigt läkarintyg.


För mer information kring vaccinationsbevis och evenemang hänvisar vi till E-hälsomyndigheten:

https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/svar-pa-vanliga-fragor-om-covidbevis/

Eventbiljetter

Hyttsillsbiljetter