Upplevelser
Övriga upplevelser

Bruno Mattssons glashus
Bruno Mathsson är känd som en av Sverige främsta möbelskapare. Men Bruno Mathsson satte också starka spår inom arkitekturen och Glashusen i Kosta är ett av de främsta exemplen på detta. Vicke Lindstrand som tillträtt som konstnärlig ledare för Kosta Glasbruk ville ha en ny öppen utställningshall. Ett glashus för glas. Bruno Mathsson fick uppdraget att rita denna.

Folkets hus
En aktiv organisation som erbjuder både bio, sopplunch, fiske och camping.

Gunilla Mann
Ateljé och utställning av oljemålningar, litografier och affischer.
Titta in i den gamla läkarvillan på Stora vägen mitt i byn.